Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med Kristianstadsbladets kanaler!

Marknadsför dig för att få bäst räckvidd. Du når flest i vår region med hjälp av våra kanaler. Väljer du att annonsera både i tidningen och på vår sajt når du fler personer i vår region än med någon annan mediekanal.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på Kristianstadsbladets läsare och besökare.

 • Så här stor andel kan ni nå i regionen

  Räckvidd unika personer som läser vår tidning och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 24 Kristianstad. Daglig räckvidd print och genomsnittlig veckoräckvidd digitalt.

  Så här stor andel når vi i jämförelse med andra medier i regionen

  Kb paket: Räckvidd unika personer som läser Kristianstadsbladet och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  Digitalt Kb: Räckvidd unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.
  Print Kb: Räckvidd unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 24 Kristianstad.

  Kristianstadsbladets läsare

   

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.
  Personer: Antal unika personer som läser tidningen och/eller besöker sajten oavsett var i landet man bor. Samma person räknas bara en gång.
  Print: Antal unika personer per dag som läser vår tidning, oavsett var i landet man bor.
  Digitalt: Antal unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång – oavsett var i landet man bor.

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Hemmaplan

  Räckvidd per kommun

  Print: Unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.
  Print och digitalt: Unika personer som Kristianstadsbladet och/eller besöker kristianstadsbladet.se. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  * = Få intervjupersoner i kommun för att vara helt statistiskt säkerställt.

  Vi når de unga

  Räckvidd olika medier i åldern 16-39 år i vår region

  Print och digitalt: Unika personer som läser vår tidning och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  Digitalt: Unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.
  Print: Unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Nu når vi fler än någonsin

  Sanningen är att vi nu når fler än någonsin. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningen och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 1999 och 2018.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden och marknadsföring i fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden och tillskott i flera kanaler.
  Källa: Sifo Orvesto 2018

 • Hur ser våra tidningsläsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Hur ser våra webbesökare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

 • Källa: Sifo Orvesto konsument och Orvesto Internet. Helår 2018.