Produktion och format

Lars Wendel

Formgivare

T: 044-18 55 12
M: 0765-45 65 12
E: lars.wendel@kristianstadsbladet.se

Sofia Ling

Formgivare

T: 044-18 55 06
M: 0765-45 56 06
E: sofia.ling@kristianstadsbladet.se

Stefan Ekman

Kundnära formgivare

T: 044-18 55 28
M: 0765-45 60 12
E: stefan.ekman@skanemedia.se

Thomas Jönsson

Kundnära formgivare

T: 044-18 55 29
M: 0765-45 60 13
E: thomas.jonsson@skanemedia.se

Peter Mårtensson

Webbtraffic/formatplanering