Google Analytics

Ökad kännedom om besökarflödet
Insikt om vilka marknadsföringskanaler som ger effekt
Bevaka hur förändringar på webbplatsen påverkar besökarna

Vi är Google Premium Partners och kan hjälpa er med Google Analytics för att skapa möjligheter genom att analysera er statistik.

Att ha kännedom om hur era besökare rör sig på webbplatsen kan vara till stor nytta för att förbättra den. Google Analytics är ett verktyg för webbanalys som registrerar information om besökarna på er webbplats. Statistiken kan även hjälpa er att utvärdera vilka marknadsföringskanaler som ger bäst effekt och därmed kan ni bli mer kostnadseffektiva.

Läs mer

 • Vad är vanligt att ta reda på?

  • Hur dina besökare hittar dig
  • Genomsnittslängden på ett besök
  • Vilka undersidor som är mest populära
  • Hur stor andel som surfar via mobilen
  • I vilka orter ni har flest besök
  • Var besökarna hoppade av
  • Hur många som köpte något
  • Mäta marknadsföringskanaler i relation till varandra
  • Bevaka hur olika kampanjer påverkar besökarflödet över tid

  I vårt Google Analytics-paket ingår

  • Vi upprättar Analytics-konto*
  • Vi implementerar en spårningskod på er webbplats**
  • Vi kopplar ihop Google Analytics med Adwords
  • Tillgång till en skräddarsydd vy med information om era besökare
  • Ni får en rapport med statistik en gång i månaden

  * Du äger ditt Analyticskonto och får en personlig inloggning.

  ** För att kunna implementera spårningskoden till Google Analytics behöver vi inloggningsuppgifter till den webbplats ni vill analysera.

  Pris för Google Analytics-paket

  2000 kr